تگ

گنبد قرمز

مرورگر
گنبد سرخ ، یکی از ارزشمندترین بناهای دوره سلجوقی

مراغه، شهری با گنبد‌های بی‌شمار است که هر ساله گردشگران زیادی در قالب تور تبریز و یا به صورت انفرادی برای دیدن آثار مختلف تاریخی این شهر به آنجا سفر می‌کنند. یکی از جاذبه‌هایی که در این شهر بسیار مورد توجه قرار گرفته است گنبد سرخ مراغه نام دارد.