تگ

گنبد نمکی دارابگرد

مرورگر
شهر باستانی دارابگرد ، نخستین پایتخت سلسله ساسانیان

شهر تاریخی و باستانی دارابگرد که در قدیم به آن دارابجرد نیز می‌گفتند، در ۶ کیلومتری جنوب شهر فعلی داراب در کنار جاده جدید داراب- شیراز قرار دارد. این شهر از جاذبه های داراب،کهن‌ترین شهرهای ایران و جهان محسوب می‌شود و پیشینه آن به بیش از 2600 سال می‌رسد.