تگ

گنبد کلیسای سن پیتر

مرورگر
کلیسای سن پیتر از بزرگترین و باشکوه ترین کلیساهای ایتالیا و جهان

یکی از بزرگ ترین کلیساهای ایتالیا و جهان، کلیسای سنت پیتر است. کلیسا سنت پیتر نه تنها بزرگ ترین است بلکه به عنوان ثروتمندترین کلیسای ایتالیا نیز شناخته می شود. در بنای این کلیسا، نبوغ بی نظیر و برجسته ی معماری ایتالیایی را به وضوح می توانیم ببینیم.