تگ

گندمان و سولگان

مرورگر
تالاب جغاخور با طبیعت شگفت انگیز

سفر به طبیعت، بی شک یکی از لذت بخش ترین نوع گردشگری به شمار می آید. انسان با حضور در دل جنگل، کوه، دریا، دریاچه و مرداب، خود را از زندگی ماشینی به دور کرده و از انرژی های مثبت حاکم بر این اماکن برخوردار می شود.