تگ

گوانجو سه بار پایتخت چین

مرورگر
اتفاقات جالب درباره گوانجو چین

یکی از بزرگترین شهرهای چین است که یک شهر بندری است و موارد جالبی درباره این شهر وجود دارد که بهتر است بدانید.گوانجو بعد از پکن و شانگهای که اولین و دومین شهرهای بزرگ در چین هستند سومین شهر بزرگ در چین است.