تگ

گوردخمه اسحاق وند

مرورگر
معرفی جاذبه گوردخمه اسحاق وند

گوردخمه‌های سه گانه اسحاق‌وند یکی از اسرارآمیزترین آثار تاریخی استان کرمانشاه است که در شهرستان هرسین قرار دارند.نام این گوردخمه ها از روستایی به نام «اسحاق وند» گرفته شده است. در میان اهالی محل این گوردخمه ها به «فرهاد تاش» معروف است.