تگ

گوردخمه طاق فرهاد

مرورگر
شهر روانسر

یکی از دیدنی ترین شهرهای استان کرمانشاه شهرستان روانسر است که جاذبه های زیادی را در خود جای داده و به دروازه اورامانات هم معروف است. شهرستان روانسر به واسطه طبیعت کوهستانیش و برخی منابع خدادای که در اختیار دارد یکی از کانون های اصلی گردشگری استان کرمانشاه می باشد.