تگ

گورستان‌ها و آرامستان‌های گهواره

مرورگر
جاذبه های گردشگری شهر گهواره

گهواره یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران و یکی از دوشهر شهرستان دالاهو است.زبان مردم بخش گهواره کردی گورانی است و پیرو آئین اهل حق می‌باشند. اکثریت مردم آن کشاورز بوده و این شهر دارای باغات زیادی  هستند .