تگ

گورستان اسپیدژ بزمان

مرورگر
جاهای دیدنی بزمان، بزمان نگين سيستان و بلوچستان

بزمان شهری است که در 90 کيلومتری شمال غرب ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان واقع شده، در استانی که مقام معظم رهبری از آن به عنوان «استان خاطرات» ياد کرده است و امروز مردمان آفتاب ديده و سخت کوش «بزمان» به اين ميزبانی خود می بالند و افتخار می کنند.