تگ

گورستان قدیمی ابن بابویه

مرورگر
برج طغرل نگینی ارزشمند در شهر ری

«برج طغرل» نگینی ارزشمند در شهرری و یكی از زیباترین آثار تاریخی با پیشینه‌ای برابر با 9 قرن است. این بنای باشكوه و آجری از جاذبه های شهر ری،از عمارات عهد سلجوقیان است كه در باغی زیبا و بهره‌ مند از گل‌ها و درختانی رنگارنگ و سرسبز قرار دارد.