تگ

گور‌های صخره‌‌ای فتحیه

مرورگر
n00047131-r-b-004-094520

کشور ترکیه در غرب آسیا قرار گرفته و بخش کوچکی از آن در شبه جزیره بالکان در جنوب شرقی قاره اروپا قرار دارد. جاذبه های توریستی و شهرهای زیبایی در این کشور وجود دارد و هر ساله جمعیت زیادی از همه جای دنیا و همچنین کشورمان به این کشور سفر می کنند.