تگ

گیل‌خوران شهرستان جویبار

مرورگر
معرفی شهر کوهی خیل-استان مازندران

کوهی‌خیل یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز بخش گیل‌خوران شهرستان جویبار است.مردم کوهی خیل به زبان مازندرانی گویش می‌کنند.این شهر با توجه به نزدیکی به شهر جویبار از مناطق اقتصادی ابن نواحی به‌شمار می‌آید.