تگ

یخدان بحرود

مرورگر
دیدنی های شهر فیروزه ، پایتخت فیروزه ایران

فیروزه یکی از شهرستان‌های نیمه شمالی استان خراسان رضوی است. مرکز این شهرستان شهر فیروزه است که در ۲۰ کیلومتری شمال غرب شهر نیشابور و ۱۴۵ کیلومتری غرب شهر مشهد- مرکز استان- و ۱۱۵ کیلومتری جنوب شهر قوچان و ۹۰ کیلومتری شرق شهر سبزوار واقع است.