تگ

یخچال میبد

آشنایی با یخچال تاریخی میبد

یخچالهای قدیمی یكی از بهترین تاسیسات ساختمانی اند كه جهت ذخیره سازی انرژی سرما به یادگار مانده اند.متاسفانه اكثر یخچالهای استان یزد در دهه های اخیر ازبین رفته اند، لیكن یخچالهای ابركوه و میبد هنوز استوار و پابرجا هستند كه یخچال میبد از بهترین های موجود است.