تگ

50 جاذبه توریستی پر بازدید جهان

مرورگر
پر بازدیدترین جاذبه های توریستی دنیا

نزدیک به 500 سال، امپراطورانی که در شهر ممنوعه پکن زندگی می کردند، حکم می کردند که چه کسی می تواند وارد شهر یا از آن خارج شود. اکنون دروازه ها باز شده اند و گردشگران می آیند تا خودشان از همه این جاذبه ها بازدید کنند.