تگ

Point Dume، کالیفرنیا

مرورگر
بهترین جاهای عکاسی در آمریکا

کوه های ناهموار در غرب و پارک ها در سواحل شرقی آمریکا، بهترین محل ها برای استراحت کردن است. در همین محل ها شما می توانید بهترین ایده ها را برای عکاسی پیدا کنید. طبیعت این مناطق علاوه بر اینکه بهترین محل برای یک دورهمی خانوادگی در آخر هفته است، می توانید بهترین ایده ها را برای عکاسی نیز پیدا کنید.