تگ

Torre degli Asinelli

مرورگر
مکان های تفریحی و دیدنی بولونیا

این شهر از نظر ساختار به دو قسمت تقسیم شده است قسمتی تاریخی و قرون وسطی می باشد قسمتی دیگر ان مدرن است .منطقه ثروتمند نشین بولونیا در کنار رود  po قرار دارد و بهترین رستوران ها و تئاتر های این شهر در همین منطقه می باشد.