غار زینگان در 5 کیلومتری جنوب شرقی شهر صالح آباد و 25 کیلومتری جنوب غربی ایلام واقع شده است.

غار زینگان، قندیل‌های طبیعی و دهلیزهای آبگیر

این غار که به دلیل روباز بودن، بیشتر به تنگ شبیه است تا غار، بیش از 1 کیلومتر طول دارد و دارای آب فراوان و قندیل‌های طبیعی و دهلیزهای آبگیر می‌باشد و برای طی مسیر آن باید در برخی نقاط از داخل آب عبور کرد.

غار زینگان، قندیل‌های طبیعی و دهلیزهای آبگیر

هوای داخل غار بسیار سرد و مطبوع بوده و اختلاف دمای بیرون غار با درون آن تقریباً 50 درجه می‌باشد به همین دلیل آن را غار بهشت نیز می‌نامند.

غار زینگان، قندیل‌های طبیعی و دهلیزهای آبگیر

منبع : seeiran
نویسنده

یک نظر بنویسید