حریم خصوصی

معرفی

این سایت اطلاعات غیر شخصی شما را مانند (آدرس آی پی شما، از چه صفحاتی بازدید کرده اید و غیره) را جمع آوری میکند. هر زمان که شما از سایت بازدید میکنید ما از این اطلاعات در جهت بهبود و پیشرفت آن استفاده میکنیم.

ما هیچ گونه اطلاعات شخصی را از طرف شما جمع آوری و نگهداری نمی کنیم. هر زمان شما با ما تماس میگیرید اطلاعات شما در وب سایت محفوظ است و هیچ گونه افشایی صورت نخواهد گرفت.

کوکی

این وب سایت از کوکی ها استفاده میکند. کوکی اطلاعاتی است که مرورگر شما در حافظه رایانه شما ذخیره میکند. ما از کوکی ها برای مطالب استفاده میکنیم. کوکی ها هیچ گونه دسترسی به رایانه شما و یا اطلاعات شخصی شما نمی دهند. شما میتوانید انتخاب کنید که از کوکی ها استفاده کنید یا خیر. اکثر مرورگرها بصورت پیش فرض این گزینه را بصورت فعال در تنظیمات خود دارند. به هرحال ممکن است با غیر فعال کردن آن به تمام وب سایت دسترسی نداشته باشید.

سایت های معرفی شده و یا لینک شده

تمام اطلاعات این صفحه مربوط به سایت جاذبه ها می باشد. در برخی مطالب ما به سایت های دیگر ممکن است پیوند داده باشیم که به هیچ وجه شامل این مقرارت و اطلاعات نیستند. ما پیشنهاد میکنیم که اطلاعات حریم شخصی آنها را در سایت خود آنها مطالعه کنید. هیچ گونه ارتباطی بین این سایت و سایت های معرفی شده و یا لینک داده شده وجود ندارد و شما برای ارتباط با آنها باید از وبسایت خود آنها اقدام کنید.

تغییرات

به خاطر تغییرات و بروزرسانی وب سایت ممکن است قوانین و اطلاعات حریم خصوصی تغییر کند. در صورت هرگونه تغییر در اطلاعات این صفحه نیز بروزرسانی خواهد شد.