سفر به روستای زیبا و گردشگر پذیر نسل

نویسنده:

سمیرا هادی

در تاریخ:

روستای زيبا و گردشگر پذير در 9 كيلومتری شهر سروآباد مركز اين شهرستان كه در دهستان رزاب بخش مركزی واقع است. موقعيت و وضعيت جغرافيايی روستای نسل به مختصات طول جغرافيايی 26/ 46 و عرض جغرافيايی 18/35 و ارتفاع متوسط هزار و 540 متر كه در 12 كيلومتری جنوب شرق شهر سروآباد قرار گرفته است.

این روستا که از جاذبه های گردشگری سروآباد می باشد ، بدلیل واقع شدن در پای کوه و وضعیت مسیل بودن آن در زبان کردی به معنای ‘که نه ته قیاو’ زمینی که سیل زده باشد و همچنین باعث تخریب آن شده باشد و در جای دیگر به معنی آینده است. از نظر تاریخی سند معتبری که حاکی از قدمت روستای نسل باشد در دست نیست اما براساس قبور و آثار تاریخی به جا مانده بیش از ۵۰۰ سال قدمت دارد.

سفر به روستای زیبا و گردشگر پذیر نسل

فاصله روستا از ساير روستاهای همجوار بخش مركزی به اين ترتيب است كه تا مركز دهستان يعنی روستای رزاب پنج كيلومتر، فاصله تا روستای گوشخانی 2 كيلومتر، فاصله تا روستای كرآباد پنج كيلومتر و فاصله آن تا روستای خانقاه رزاب هشت كيلومتر فاصله دارد.
نوع راه روستايی از مركز شهرستان يعنی سروآباد تا روستای نسل به طول 12 كيلومتر آسفالت است و امكانات روستا شامل برق، مخابرات، گاز، دهياری، دبستان و مدرسه متوسطه اول و آب آشاميدنی لوله كشی است و فاز اول طرح هادی آن در سال 90 – 89 اجرا شده است.
اطلاعات جمعيتی، قومی و اجتماعی روستای نسل براساس سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال 1395 شامل 190 خانوار با 612 نفر جمعيت است.
طوايف و گروه های ساكن روستای نسل شامل طايفه رستم، طايفه بهرام (باله)، طايفه درويش كريم، طايفه سليم، طايفه صالح (ساله)، طايفه علی مراد و طايفه صادق است.
محلات روستای نسل، ميرحج، به ردی (پايين روستا)، حوضه كونه (حوض كهن)، محله آسياب و سه ربه رد است.

سفر به روستای زیبا و گردشگر پذیر نسلمهمترين فعاليت ساكنان روستای نسل، دامداری، كشاورزی، باغداری و تجارت است و مهمترين محصولات كشاورزی آن گندم، جو، نخود و صيفی جات و مهمترين محصولات باغی شامل انگور، گردو، زردآلو، سيب و گلابی است.
مزارع و باغات روستای نسل شامل توه ره ش (توت سياه)، خورزگه، بانا جرمو، نيامه ران، ده كون، حه شوله لادي، باورمال و مله پيازان است.
كوه های اطراف روستای نسل شامل سه رمه رز، كوره ميانه، هلونان، هه واره به رزه، هه رد حسينی و سنگر سيد عطا است و مهمترين چشمه های روستای نسل كانی چه رمو (چشمه سفيد)، كانی هه فت سولان و چاوك حه شوله است.
ويژگی های طبيعی روستا پايكوهی دارای آب و هوای كوهستانی است، عوارض طبيعی شامل جنگل درختان بلوط و مازو و رودخانه ای فصل و همچنين كوه های اطراف روستا است، مهمترين گونه های درختی در اين روستا شامل بلوط، ارغوان، بنه، گلابی وحشی و زالزالك است و دارای گياهان دارويی شامل گل گاوزبان، پونه، خاكشير و گياهان صنعتی گون (كتيرا) است.
منابع آبی روستای نسل چشمه، چاه و رودخانه فصلی است.

محصولات سفر

دیدگاه خود را بنویسید