شهر تاریخی آسپندوس از دیدنی های آنتالیا به شمار می رود. این شهر تاریخی که در ۴۰ کیلومتری آنتالیا است و با آمفی تئاتر باستانی خود یکی از مکان های تاریخی ترکیه محسوب می شود.تئاتر آسپندوس که دارای یک دورنمای بسیار عالی است بدون تخریب تا به امروز باقی مانده است ویکی از جاذبه ها ی گردشگری شمار می رود.

منبع :safargoo

ترکیه را میتوان کشوری تاریخی از هر نظری بیان کرد. کشوری که قدمت دیرینه در فرهنگی رومی و اسلامی دارد. بناهای تاریخی که نشان از تاریخ باستانی این کشور حکایت دارند.