جاذبه زیبای سراب بیستون

نویسنده:

سمیرا هادی

در تاریخ:

سراب بیستون که در دل مجموعه ثبت جهانی شده بیستون واقع شده، یکی از زیباترین آثار طبیعی استان کرمانشاه برای گردشگران داخلی و خارجی به شمار می‌رود.

سراب بیستون، چشمه ای است که از دل زمین می جوشد و آب آن در برکه ای نه چندان بزرگ جمع می شود. وجود این سراب یکی از دلایل اصلی استقرارهای انسانی از دوره پارینه سنگی تا عصر حاضر در این نقطه بوده است.

وجود طبیعت زیبا، درختان چنار سر به فلک کشیده و آثار تاریخی منحصر به فرد در پیرامون سراب آن را به یکی از پرجاذبه ترین و زیباترین سراب های ایران مبدل کرده است.

سراب بیستون

در قسمت فوقانی این سراب نقش برجسته داریوش، مجسمه هرکول، نقش برجسته‌های اشکانی، غار شکارچیان، پرستشگاه مادی و بقایای شهر پارتی و در جنوب آن با فاصله اندکی بناهای ناتمام ساسانی- کاروانسرای ایلخانی و کاروانسرای شاه عباسی قرار دارند.

یک شاخه از آب سراب در نهر پرآبی به طرف کاروانسرا در غرب روان است و شاخه اصلی آن به طرف گاماسیاب در جریان است که به نهر سهراب معروف است.

وجود طبیعت زیبا، درختان چنار سر به فلک کشیده و آثار تاریخی منحصر به فرد در پیرامون سراب آن را به یکی از پرجاذبه ترین و زیباترین سراب‌های ایران مبدل کرده است.

ارتفاع سراب بیستون 1320 متر از سطح دریاست. میزان دبی متوسط سالیانه 797 لیتر در ثانیه است که متوسط تخلیه سالیانه 2.25 میلیون متر مکعب است. سراب بیستون بخشی از آبخوان کارستی ارتفاعات آهکی بیستون واقع در شمال شرق کرمانشاه را تخلیه می‌کند.

سراب بیستون

از لحاظ شیمیایی آب سراب بیستون بی رنگ، بی بو و بی مزه است. متوسط هدایت الکتریکی آن حدود 310، بیشترین مقدار 335 و کمترین مقدار برابر 250 میکرومهوس بر سانتیمتر در سال 70 اندازه گیری شده است.

تیپ آب سراب بیستون از نوع بیکربنات کلسیت بوده و از کل حجم مواد محلول در آب چشمه 71 درصد مربوط به یون بیکربنات و 21 درصد مربوط به یون کلسیم است. همچنین هشت درصد باقیمانده شامل یون‌های سولفات، کلر، منیزیم، سدیم و … است.

این سراب زیبا و دیدنی در استان کرمانشاه در تاریخ 25 اسفند ماه سال 1380 به شماره 5020 در لیست آثار طبیعی ایرانیان ثبت شد.

محصولات سفر

دیدگاه خود را بنویسید

بلیط هواپیما