جاذبه دیدنی گلفشان نفتیجه

جاذبه دیدنی گلفشان نفتیجه

گل فشان که از جاذبه های دیدنی شهر گمیشان است در نزدیکی این شهر و در استان گلستان قرارگرفته است. در مقایسه با گل‌فشان‌های جنوب ایران، این گل‌فشان روانروی بیشتری داشته و غلظت مواد خروجی آن کمتر است. این گلفشان از جنس ماسه و بخش خارجی آن از جنس گل است. دهانه‌های فرعی گاز که به شکل کراترهای آتشفشانی کوچک هستند از جنبه‌های زیبای این گل فشان به شمار می‌روند.

این پدیده‌ها از زیباترین پدیده‌های طبیعی به اشکال مخروط‌های کوچک آتشفشانی از جنس گل یا ماسه هستند که ابعاد آن‌ها از چند سانتیمتر تا چندین متر متغیر است.

به نظر می‌آید قسمت مرکزی آن از جنس ماسه و بخش خارجی آن از جنس گل است. در این آتشفشان‌ها، تزریق مواد گلی و ماسه‌ای از زیر به داخل شکاف و به همراه آب صورت می‌گیرد و به مواد گلی که از شکاف خارج می‌شود، روانه گلی می‌گویند.

جاذبه دیدنی گلفشان نفتیجه

گلفشان چیست؟

گل‌فشان‌ها، ساختمان گلی با ارتفاع ۴۰۰ تا ۵۰۰ متر دارای فواره‌ای از آب، بخارات نفتی، هيدروكربن و گل در زمان انفجار مي باشند كه از دهانه آن خارج می شود.گاهی گل‌فشان‌ها فاقد انفجار بوده و برخی دايمی نبوده و به صورت دوره‌يی و چشمه‌های نبض‌دار فعاليت دارند. مهم‌ترين گل‌فشان‌های استان گلستان، گل‌فشان قارنياق در شرق گميشان و شمال‌شرق آق‌قلا و گل‌فشان نفتيجه در شمال شرق گميشان و گل‌فشان اينچه در كنار تالاب اينچه آق‌قلا می باشد، كه با خروج گاز و آب حاوی كلريد سديم همراه است و در حاشيه آنها مواد نفتی آروماتيكی ظاهر شده است. مطالعات لرزه‌نگاری گلستان نشان می دهد كه در نزديكی گل‌فشان‌ها نفتيجه، قار‌نيارق و اينچه، گنبدهای نفتی قرار دارند، گل‌فشان نفتيجه به صورت كراتر نامتقارن و با قطر حدود ۱۵۰ متر دارای مواد خميری گلی نفتی می باشد، كه از دهانه آن خارج می شود و علاوه بر آن فعاليت گازی بالايی نيز دارد.

جاذبه دیدنی گلفشان نفتیجه

گلفشان ها چه طور بوجود می آیند؟

در واقع گلفشان به ۲ دلیل می تواند بوجود بیاید، یکی فشارهای زمین شناختی که گل فشان های سرد را بجود می آورد و دیگری فعل و انفعالات آتشفشانی که باعث بوجود آمدن گل فشان های داغ می شود. این گلفشان ها گاهی فعال و گاهی غیر فعال هستند.

یکی از مزیت های این پدیده این است که با مشاهده ی آن می توان به احتمال وجود گسل و یا وقوع زلزله در آن پی برد. به جز این، ترکیباتی که در این گل فشان ها وجود دارد نشان دهنده ی وضعیت داخلی زمین از نظر وجود آب و نفت است.

دیدگاه خود را بنویسید

بلیط هواپیما