کتیبه شیخ علیخان زنگنه از جاهای دیدنی شهربیستون است که در دامنه کوه بیستون استان کرمانشاه و بر روی نقش برجسته مهرداد دوم ایجاد شده است. این کتیبه شرح وقف نامه ای است که به دستور شیخ علیخان زنگنه در طاقنمایی نقر شده است. او در ابتدا حاکم کرمانشاهان بود و در طی این مدت خود و فرزندانش بانی کارهای عمرانی فراوانی در این ناحیه شدند. او بعدها به مقام وزارت اعظمی شاه عباس دوم رسید.

پس از مرگ شاه عباس دوم وی صدراعظم شاه سلیمان صفوی و مورد اعتماد وی گردید تا جایی که به مدت پانزده سال با لقب اعتماد السلطنه مقام وزارت شاه را در اختیار داشت . طاقنمايي که وقفنامه شیخ علیخان در آن نقر شده است، از آخرين نقطه تيزي هلال طاق نما ۳۶۳ سانتیمتر طول و ۲۷۶ سانتيمتر عرض دارد و شامل ۱۵سطر است که به سه قسمت تقسیم می شود و در هر قسمت عباراتی به خط ثلث نوشته شده است. ابتدا با نام و یاد خدا کتیبه شروع شده و سپس در یازده سطر شرح وقفنامه آمده که مفاد آن بدین صورت است که شیخ علیخان زنگنه در سال ۱۰۹۳ هجری قمری چهار دانگ از املاک نهر قره ولی و چمبطان را وقف بر سادات فاطمی و دو دانگ از این املاک را وقف بر کاروانسرای بیستون کرده و تولیت آن را تا زمان حیات خود و پس از مرگ پسرانش بر عهده می گیرند.

جاذبه دیدنی کتیبه شیخ علیخان زنگنه

خطاطی این کتیبه توسط محسن امامی از خطاطان به نام عصر صفوی و حجاری آن توسط مقیم هروی صورت گرفته است .

  دیدنی های زیبای شهر باینگان کرمانشاه

متأسفانه حجاری وقفنامه شیخ علیخان زنگنه باعث تخریب نقش برجسته مهرداد دوم شده است. بسیاری از ایرانشناسانی که از بیستون دیدن کرده اند، این عمل شیخ علیخان را نادرست دانسته اند تا جایی که جکسن ایجاد کتیبه در این محل را نوعی وحشیگری و شهوت به ویران کردن آثار هنری دانسته است. این بنا در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ به شماره ۴۸۸۱ به ثبت ملی رسیده است.

وقفنامه شیخ‌علیخان زنگنه

کتیبه ابتدا با نام و یاد خدا شروع شده و سپس در 11 سطر شرح وقفنامه آمده که مفاد آن بدین صورت است که شیخ علیخان زنگنه در سال 1093 هجری قمری چهار دانگ از املاک نهر قره ولی و چمبطان را وقف بر سادات فاطمی و دو دانگ از این املاک را وقف بر کاروانسرای بیستون کرده و تولیت آن را تا زمان حیات خود و پس از مرگ پسرانش بر عهده می‌گیرند.

خطاطی این کتیبه توسط محسن امامی از خطاطان به نام عصر صفوی و حجاری آن توسط مقیم هروی صورت گرفته است.

متأسفانه حجاری وقفنامه شیخ علیخان زنگنه باعث تخریب نقش برجسته مهرداد دوم شده است.

بسیاری از ایران‌شناسانی که از بیستون دیدن کرده‌اند، این عمل شیخ علیخان را نادرست دانسته‌اند تا جایی که جکسن (از برجسته‌ترین باستان‌شناسان جهان) ایجاد کتیبه در این محل را نوعی وحشیگری و شهوت به ویران کردن آثار هنری دانسته است.

نویسنده

یک نظر بنویسید