پل بهشت آباد مربوط به دوره قاجاری است و در شهرستان اردل، روستای بهشت آباد واقع شده است. این اثر که از جاذبه های تاریخی اردل می باشد ،  در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۵۹۸۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این پل در عهد قاجار توسط یکی ازخوانین قدرتمند بختیاری بنام حسینقلی خان ایلخان بختیاری در شش کیلومتری شهر اردل در کنار روستای بهشت آباد بر روی رودخانه بهشت آباد ساخته شده است. این پل برروی رودخانه ی بهشت آباد وبه فاصله ی ۳۰۰متری شمال شرقی روستای بهشت آباد قرار دارد. آب بهشت آباد از بهم پیوستن آب کیار وآب جونقان در ابتدای تنگ درکش ورکش جریان می یابد.

پل بهشت آباد ، از جاذبه های تاریخی شهر اردل

پل بهشت آباد در انتهای صخره های درکش ورکش در محلی که صخره ها پایان می یابد وبه نزدیکترین حد خود می رسد احداث شده است. طول پل ۲۰ متر وعرض آن ۵/۳ متر می باشد. ارتفاع پل تا سطح آب ۷ متر است ومصالح آن از سنگ دربدنه وپایه ها وآجر در طاق دهانه می باشد. این پل دارای یک دهانه با قوس جناغی کند ونزدیک به قوس شاه عباسی است.

طاق پل از دوروش رومی دروسط وضربی در کناره ها ساخته شده است. ظاهرا طاق اولیه از مصالح سنگ بوده وپس از تخریب ، طاق کنونی باآجر برروی بقایای سنگی احداث گردید. عرض دهانه پل درپایین ۱۰ متر و ارتفاع آن ۳ متر است. فاصله ی راس قوس دهانه تا سطح پل ۱ متراست. پایه های پل از سنگ قلوه ومصالح ساروج ساخته شده است. باتوجه به وضعیت صخره ای موجود عرض وارتفاع پایه ها متفاوت واز ۱ متر درپایین به ۴ متر دربالا  می رسد. همچنین ارتفاع پایه ها درجهت شمال غرب ۴ متر تا طاق ودر جنوب غرب ۵/۱ متر می باشد. سطح پل صاف است وطارمی های قدیمی آن از بین رفته اند .

  گردشگاه سیاسرد ، مکانی بسیار زیبا برای تفرج و استراحت گردشگران

پل بهشت آباد ، از جاذبه های تاریخی شهر اردل

این پل در دهه های اخیر قبل از احداث پل جدید (درفاصله ی ۲۰ متری آن ) با تیرهای آهنی ومصالح سیمان استحکام بخشی شده است. قدمت اولیه پل به درستی مشخص نیست لیکن وضعیت کنونی دارای قدمتی صفوی است که دردوره قاجار مرمت شده است.

منبع : bojnourd.irib
نویسنده

یک نظر بنویسید