دسته بندی

سینما

دسته بندی
9 فیلم مسافرتی که تمام خانواده دوست دارند

تماشای یک فیلم خانوادگی، راه خوبی برای جمع شدن خانواده دور یکدیگر است. به عنوان یک امتیاز اضافی، شما می توانید باشگاه فیلم خانوادگی خود را با افراد کوچک و بزرگی شروع کنید که نظرات خود درباره فیلم را می نویسند، نقاشی یا ضبط می کنند. فیلم ها روش بی نظیری برای نشان دادن سفر به کودکان است.

معرفی، آدرس و رزرو سینما آزادی بابل

سینما آزادی یک سینما در شهر بابل، ایران است. بازسازی اساسی سینما آزادی بابل با حمایت این موسسه وابسته به معاونت سینمایی وزارت ارشاد از اوایل اردیبهشت ماه امسال آغاز شد.