معرفی شهر حسامی در استان فارس

نویسنده:

سمیرا هادی

در تاریخ:

حسامی، شهری از توابع بخش سرچهان شهرستان بوانات در استان فارس ایران است. این شهر از طبیعتی کوهستانی برخوردار است. شهر حسامی دارای قدمتی دیرینه می باشد و شاهد این مدعا کشفیات باستانی جدید در مرکز و حومه این شهر می باشد . از دیگر دلایل دیرینگی شهر قلعه های به جامانده از سالهای دور همچون قلعه ی زهرا ، قلعه ی بکس ، قلعه ی کریم ، قلعه ی سلمه ، برج میاق و غیره است .

وجه تسمیه حسامی

براساس مطالعات میدانی صورت گرفته وجه تسمیه شهر حسامی بدین منظور می باشد که حسامی به معنای شمشیر تیز بوده و شخصی به نام حسام الدین بر این منطقه حکومت کرده‌است . اسناد و مدارکی که تعیین کند چه زمانی نام حسامی بر این شهر اطلاق شده‌است مشخص نیست . ولی نقل شده‌است که زمان حمله مغول به علت نا امن بودن قسمت اعظم ایران در آن زمان ، تاجری به نام امیر حسام الدین به این منطقه که از گزند مغولان در امان مانده بود آمده و در این مکان سکنی گزیده و با مکنت و توان مالی خود این مکان را آباد کرده و به خاطر نام نیکش پس از فوت وی مردم به نشانه احترام این منطقه را حسامی نامیدند .

حسامی

اقليم و نوع آب و هوا 

از نظر توپوگرافی شهر حسامی داراي شيب عمومی شمالی – جنوبی می باشد ولی شيب با جهت غربی – شرقی نيز در بعضی محله ها ديده می شود . اين شهر چون در دشت واقع شده است ، دارای شيب تند نيست.

شهر حسامی به تبعيت از آب و هوای منطقه سرچهان ، در زمستان دارای اقليم سرد و نسبتا” پر باران است . بارندگی زياد توپوگرافی شهر را تحت تاثير خود قرار می دهد . حسامی و سرچهان تحت تاثير جبهه های مديترانه و سيستم های کم فشار می باشد و قسمت اعظم بارندگی ها به صورت برف است . سرچهان و با ا لطبع حسامی چون در رشته کوه زاگرس واقع شده ، دارای زمستانهای سرد و تابستانهای خنک می باشد . مردم حسامی سردترين روزهای سال را در ماههای دی و بهمن و گرمترين روزهای سال را در تير ماه سپری می کنند .

پوشش گياهی و جانوری 

پوشش گياهی به دو بخش تقسيم می شود :

بخش اول – پوشش گياهی و باغی و کشاورزی

بخش دوم – پوشش گياهی جنگلی و مرتعی

محصولات سفر

دیدگاه خود را بنویسید

بلیط هواپیما