كوه ویزنهار رومشكان از توابع كوهدشت سه دره عمیق دارد كه چین‌‌خوردگی‌های گوناگون دارد.دره غربی، از دو دره‌ دیگر اهمیت بیش‌‌تری دارد؛ زیرا در انتهای این دره و در قسمت بن‌بست آن‌، غاری است كه در سینه كوه كنده شده كه چشم‌انداز و دیدگاه آن سراسر دره را در بر گرفته است.از میان دره، راهی برای رسیدن به غار وجود ندارد و ارتفاع دهانه‌ غار تا سطح دره نزدیك به ۲۰ متر است.

معرفی دره و غار ویزنهار در استان لرستاندر انتهای بن‌بست دره، دریچه‌ای است كه پله‌های سنگی آن به طرف غار منتهی می‌شوند و تا محوطه غار امتداد می‌یابند.این پله‌ها با چند پیچ حساب شده، دره را به غار متصل می‌‌كنند. در گذشته، كسی از وجود این پله‌ها آگاهی نداشت، ولی به طور تصادفی این دریچه پیدا شد.سطح داخلی غار،‌ چندان وسیع نیست،ولی قسمت‌‌هایی از دیواره آن را تراشیده و صاف كرده‌اند؛ به طوری كه می‌توان به آسانی در داخل آن گردش كرد و اثری بسیار جالب توجه و عجیب از دوره‌ باستان را نظاره‌گر شد كه از ارزش جهانگردی وافری برخوردار است.

???? : vista
نویسنده

یک نظر بنویسید