آشنایی با بازار قدیمی پیشوا

از زمان بنياد شهر پيشوا آگاهی دقيقی در دست نيست و به جز آرامگاه امامزاده جعفر(ع)، سازه تاريخی ديگری در اين شهر وجود ندارد، ولی با توجه به وقف‌ نامه امامزاده جعفر در سال 873 هجری قمی می توان تاريخ بنياد را پيش از سال 873 دانست.
همزمان با شكل گيری و توسعه پيشوا و حضور گروه های مختلف مردمی در اين منطقه، بازار نيز به عنوان يكی از اساسی ترين نيازهای زندگی های اجتماعی در اين منطقه شكل گرفت تا آن كه در زمان صفويه ، بازار قديمی پيشوا از جاذبه های شهر پیشوا،كه امروز نيز از رونق خاصی برخوردار است شكل گرفت.

با آن كه بازار قديمی پيشوا در زمان صفويه بنا نهاده شد ولی قسمتی از اين بازار بعدها توسط شيخ محمود ورامينی در زمان محمدعلی شاه قاجار، بازسازی می شود.
ابتدای اين بازار در ميدان اصلی شهر و انتهای آن به صحن مطهر امامزاده جعفر(ع) ختم می شود صدها حجره و مغازه قديمی و جديد ،بسياری از كالاها را به مردم عرضه می كنند.
در اين بازار قديمی تاريخ سياسی شهرستان پيشوا و ورامين، به خود حوادثی مانند تيرباران شدن ارشدالدوله، از ياران وفادار محمدعلی شاه ديده است و به اين حادثه تاريخی در انقلاب مشروطيت می توان اشاره كرد.
علی خان پسرميرزا علی اصغر خان حشمت الممالك و نوه ی امام علی خان كرمانی بود كه بوسيله محمدعلی شاه، لقب سردار ارشد و سردار فاتح ملقب گرديد، ارشد الدوله در سوم رمضان 1329 در ايوانكی با گروهی از نيروهای دولتی روبرو شد و آنها را به راحتی شكست داد و به طرف امامزاده جعفر حركت كرد كه سرانجام، پس از درگيری با قوای دولتی در تپه های نزديك به بقعه ی امامزاده جعفر(ع) زخمی و دستگير شد و در محله ی بازار پيشوا تيرباران گرديد.
بازار قديمی پيشوا شاهد وقوع حادثه قيام خونين كفن پوشان اين ديار در 15 خرداد سال 42 نيز هست ، معبری كه كفن پوشان از آن عبور كرده و با حركت به سمت تهران ،دستگيری امام راحل را محكوم كردند و در اين مسير جان خود را تقديم اسلام كردند.
كوچه های متعددی از بازار قديمی پيشوا منشعب می شود كه به دليل قرار گرفته مركز شهر در ارتفاع تپه ، اكثر اين كوچه ها پلكانی بوده و منظره زيبايی از عبور از كوچه های قديمی را پيش روی گردشگران قرار می دهد ، كوچه هايی كه در انتها به فضايی ختم می شود كه دشت ورامين را به خوبی می توان از ارتفاع نظاره گر بود.

آشنایی با بازار قدیمی پیشوابرای رسيدن به شهرستان پيشوا كافی است 45 كيلومتر به سمت جنوب شرق تهران و مسير امام رضا(ع) حركت كرده و از مناظر و آثار تاريخی و بازار سنتی آن ديدن كنيد.

دیدگاه خود را بنویسید

بلیط هواپیما