اگرچه خط استوا صدها مکان را پشت سر می گذارد، اما کشوری که به موقعیت جغرافیایی بی نظیر خود افتخار می کند ، اکوادور است. در حقیقت، نام رسمی اکوادور – جمهوری اکوادور به معنای واقعی کلمه به “جمهوری استوا” ترجمه می شود. شهر کیتو، پایتخت آن در وسط خط تخیلی قرار دارد.

مرکز استوا کجاست؟ بهترین تصاویر مرکز استوا در اکوادور

استوا توسط یک تیم اعزامی ژئودزیک فرانسوی کشف شد که توسط یک کاوشگر به نام چارلز ماری دو لا کامدامین در سال 1736 هدایت می شد.

مرکز استوا کجاست؟ بهترین تصاویر مرکز استوا در اکوادور

در سال 1936، دولت اکوادور بنای یادبود در دویستمین سالگرد نخستین سفر ژئودزیک آکادمی علوم فرانسه را به یادگار گذاشت. این برج توسط یک برج بلند 30 متری که در سال 1979 توسط یک کره زمین در پنج فوت قرار داشت، جایگزین شد. این بنای تاریخی در داخل پاركی به نام “Mitad del Mundo” یا “میانه جهان” قرار دارد. یک خط زرد ضخیم از زیر زمینی عبور می کند که ظاهراً موقعیت دقیق استوا را نشان می دهد.

با توجه به این زیبایی و شگفتی شما میتوانید با یک قدم نیم کره زمین را سپری کنید در ادامه تصاویر زیبایی از استوا میبینید.

مرکز استوا کجاست؟ بهترین تصاویر مرکز استوا در اکوادور

در تصاویر موقعیت دقیق خط استوا ترسیم شده است.

مرکز استوا کجاست؟ بهترین تصاویر مرکز استوا در اکوادور

مرکز استوا کجاست؟ بهترین تصاویر مرکز استوا در اکوادور

مرکز استوا کجاست؟ بهترین تصاویر مرکز استوا در اکوادور

مرکز استوا کجاست؟ بهترین تصاویر مرکز استوا در اکوادور

مرکز استوا کجاست؟ بهترین تصاویر مرکز استوا در اکوادور

مرکز استوا کجاست؟ بهترین تصاویر مرکز استوا در اکوادور

مرکز استوا کجاست؟ بهترین تصاویر مرکز استوا در اکوادور

مرکز استوا کجاست؟ بهترین تصاویر مرکز استوا در اکوادور

نویسنده

یک نظر بنویسید