دسته بندی

خراسان جنوبی

دسته بندی
جاهای دیدنی فروس ، شهر انار و زعفران

شهر فردوس مرکز شهرستان فردوس، در استان خراسان جنوبي، در فاصله ۳۴۵ کيلومتري جنوب مشهد و ۱۹۵ کيلومتري شمال غربي بيرجند و در مسير محور اصلي ارتباطي استان‌هاي يزد، کرمان، اصفهان، بوشهر، هرمزگان و فارس به مشهد واقع است.