دسته بندی

تاریخی

دسته بندی
آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی

آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی-شیخ صفی الدین اردبیلی در روستای کلخوران متولد شد. پدر ایشان کشاورز بود. شیخ صفی از همان دوران کودکی توجه ویژه به امور مذهبی داشت.

گهواره دید شیراز

مسافرین و گردشگران شیراز حتما از گهواره دید یا گهواره ذید دیدن کنید جاهای دیدنی فراوان شیراز می تواند یک سفر کامل را برای…

موزه آموزش و پروش اصفهان

موزه آموزش و پروش اصفهان-اصفهان یا تاریخ ؟ اصفهان یا فرهنگ ؟ اصفهان بخش عمده از تمدن ایران اسلامی است که تاریخ این استان آن را شکل میدهد.