از جاهای دیدنی تازه آباد روستای کانی رش است که درفاصله ی ۲۳ کلیومتری از تازه آباد ثلاث ،روستایی کوچک با مردمی خون گرم و مهربان وجود دارد که از طرف شمال غرب با کشور عراق،ازسمت شرق با شهرتازه آباد از جانب شمال به منطقه خانه شور و از طرف جنوب به روستای کیله سفید محدود است.

کانی رش حد فاصل بین تازه آباد ثلاث و ازگله است. این روستا دارا یمرکزیت برای روستاهای همجوارش مانند: برکر،پشتکر،کانی خنجر(یعقوب جان)،نیمه کار گاری،نقده، فیاد و سردسیر است. روستای کانی رش یک باب مدرسه ی سه کلاسه دارد که در اصل برای تحصیل دانشآموزان راهنمایی ساخته شده است چند سال قبل یک مدرسه ی ابتدایی داشت،که به علت فرسوده بودن تخریب شدودانش آموزان ابتدایی ضمیمهی مدرسه ی راهنمایی گردیدند.

معرفی روستای كانی رش

زنان روستا بیشترین بار زندگی خانوادگی را در روستا به دوش می کشند.این روستا دارای بازیهای محلی می باشد که در این بازیها افراد به دنبال راهی هستند برای پیروزی که در واقع این بازی نشانده ی روحیه ی سرسختی و دلاوری و مقاومت این مردم در مقابل مشکلات است.

منبع : kermanshah.irib
کوله پشتی
نویسنده

یک نظر بنویسید