در جنوب غربی شهر رشت ، مرکز استان گیلان ، شهرستانی وجود دارد به نام شفت . این شهرستان به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده است که بخش شمالی آن ، مرکزی و بخش جنوبی آن احمد سر گوراب نام دارد . هر یک از بخش های شمالی و جنوبی نیز دارای یک شهر به ترتیب به نامهای شفت و احمد سرگوراب است .  آبگیرهای عمومی شهر رشتبخش مرکزی یاد شده از دو دهستان به نام های ملاسرا در شمال و جیرده در جنوب تشکیل شده است . جنوب غربی شهرستان رشت و خصوصاً دهستان جیرده شهرستان شفت را باید به واسطه ی برخورداری از دهها آبگیر و آببند خصوصی و عمومی که در گویش محلی به آن سَل می گویند ، یکی از قطب های قابل اعتنای پرورش ماهی کشور به شمار آورد . همجواری آن دهستان با نواحی پر بارش کوهپایه های شمالی البرز غربی ، وجود پوشش گیاهی مناسب و انبوه و نیز برخورداری از زمینی با خاک رس ، موجب سرازیر شدن آب های سطحی ناشی از بارش در ارتفاعات به سمت نواحی جلگه ای پست تر شده و در نهایت تجمع آن آب ها ، منجر به شکل گیری دهها آبگیر و آبند در این ناحیه ی هلالی شکل شده است.  البته کاربرد اصلی این آبگیرها و آبندهای آب شیرین ، ذخیره آب در فصول پر برف و باران سال و مصرف آن در فصول کشاورزی است . پرورش ماهی نیز کاربرد ثانوی و ارزشمند آنهاست و برخی از روستاییان ، شکار پرندگان مهاجرت کرده از نواحی سردسیر به آنجا را ، به عنوان راهی هر چند مذموم برای کمک به اقتصاد خانواده برمی گزینند .

  معرفی تپه مارلیک

کشت برنج در زمین های نزدیک به جلگه و نیز زراعت چای در باغات کوهپایه ای ، عمده فعالیت های کشاورزی آن ناحیه است . دهستان جیرده یکی از پرآبادی ترین دهستان های کشور است . به طوری که 31 آبادی کوچک و بزرگ در آن جای دارند .

حال به معرفی برخی از آبگیرهای عمومی در این ناحیه می پردازیم :

  • نُه (9) سَل :

نشانی : شهرستان شفت – بخش مرکزی – دهستان جیرده – آبادی گیلده

مساحت تقریبی : سی و چهار هکتار

فاصله زمینی تقریبی تا شهر رشت : هفده کیلومتر

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

  • رُژِ گیل :

نشانی : شهرستان شفت – بخش مرکزی – دهستان جیرده – آبادی کومسار

مساحت تقریبی : ده هکتار

فاصله زمینی تقریبی تا شهر رشت : بیست و دوکیلومتر

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

  • مادر :

نشانی : شهرستان شفت – بخش مرکزی – دهستان جیرده – آبادی مژدهه

مساحت تقریبی : سیزده هکتار

فاصله زمینی تقریبی تا شهر رشت : بیست و یک کیلومتر

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

  • باز قَل :

نشانی : شهرستان شفت – بخش مرکزی – دهستان جیرده – آبادی مژدهه

مساحت تقریبی : شش هکتار

فاصله زمینی تقریبی تا شهر رشت : بیست و یک کیلومتر

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

  • گیج سَل :

نشانی : شهرستان شفت – بخش مرکزی – دهستان جیرده – آبادی مژدهه

مساحت تقریبی : شش هکتار

فاصله زمینی تقریبی تا شهر رشت : بیست و دو کیلومتر

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

  • اَژدراک سَل :

نشانی : شهرستان شفت – بخش مرکزی – دهستان جیرده – آبادی چماچا

مساحت تقریبی : شش هکتار

فاصله زمینی تقریبی تا شهر رشت : شانزده کیلومتر

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

  • نورماس :

نشانی : شهرستان شفت – بخش مرکزی – دهستان جیرده – آبادی کلاچ خندان

مساحت تقریبی : سیزده هکتار

فاصله زمینی تقریبی تا شهر رشت : شانزده کیلومتر

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

  • خُرطوم سَل :
  سد خاکی سقالکسار ، از بزرگترین دریاچه ها در شهرستان شفت

نشانی : شهرستان شفت – بخش مرکزی – دهستان جیرده – آبادی خُرطوم

مساحت تقریبی : نوزده هکتار

فاصله زمینی تقریبی تا شهر رشت : شانزده کیلومتر

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

ضمناً دو آبگیر بسیار زیبای دیگری هم در جنوب شهر رشت وجود دارد که در تقسیمات استانی ، در محدوده شهرستان رشت قرار گرفته است :

  • سقالکسار :

نشانی : شهرستان رشت – بخش مرکزی – دهستان لاکان – به سمت جیرده – آقا سید شریف – آبادی سقالکسار

مساحت تقریبی : سیزده هکتار

فاصله زمینی تقریبی تا شهر رشت : دوازده کیلومتر

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

  • فشتام سَل :

نشانی : شهرستان رشت – بخش سنگر – دهستان اسلام آباد – به سمت شهر صنعتی – جاده ی نیروگاه سیکل ترکیبی – آبادی فشتام

مساحت تقریبی : هجده هکتار

فاصله زمینی تقریبی تا شهر رشت : سیزده کیلومتر

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

 

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

منبع : lastsecond-h
نویسنده

سفر كردن، فقط تماشا كردن و عكس گرفتن نیست، این تغییری است كه پایدار است تغییراتی كه سفر در شما ایجاد می‌كند در روح شما می‌ماند، شیوه زندگی شما پس از هر سفر تغییر می‌كند. ( میریام برادی )

یک نظر بنویسید