آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

در جنوب غربی شهر رشت ، مرکز استان گیلان ، شهرستانی وجود دارد به نام شفت . این شهرستان به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده است که بخش شمالی آن ، مرکزی و بخش جنوبی آن احمد سر گوراب نام دارد . هر یک از بخش های شمالی و جنوبی نیز دارای یک شهر به ترتیب به نامهای شفت و احمد سرگوراب است .  آبگیرهای عمومی شهر رشتبخش مرکزی یاد شده از دو دهستان به نام های ملاسرا در شمال و جیرده در جنوب تشکیل شده است . جنوب غربی شهرستان رشت و خصوصاً دهستان جیرده شهرستان شفت را باید به واسطه ی برخورداری از دهها آبگیر و آببند خصوصی و عمومی که در گویش محلی به آن سَل می گویند ، یکی از قطب های قابل اعتنای پرورش ماهی کشور به شمار آورد . همجواری آن دهستان با نواحی پر بارش کوهپایه های شمالی البرز غربی ، وجود پوشش گیاهی مناسب و انبوه و نیز برخورداری از زمینی با خاک رس ، موجب سرازیر شدن آب های سطحی ناشی از بارش در ارتفاعات به سمت نواحی جلگه ای پست تر شده و در نهایت تجمع آن آب ها ، منجر به شکل گیری دهها آبگیر و آبند در این ناحیه ی هلالی شکل شده است.  البته کاربرد اصلی این آبگیرها و آبندهای آب شیرین ، ذخیره آب در فصول پر برف و باران سال و مصرف آن در فصول کشاورزی است . پرورش ماهی نیز کاربرد ثانوی و ارزشمند آنهاست و برخی از روستاییان ، شکار پرندگان مهاجرت کرده از نواحی سردسیر به آنجا را ، به عنوان راهی هر چند مذموم برای کمک به اقتصاد خانواده برمی گزینند .

کشت برنج در زمین های نزدیک به جلگه و نیز زراعت چای در باغات کوهپایه ای ، عمده فعالیت های کشاورزی آن ناحیه است . دهستان جیرده یکی از پرآبادی ترین دهستان های کشور است . به طوری که ۳۱ آبادی کوچک و بزرگ در آن جای دارند .

حال به معرفی برخی از آبگیرهای عمومی در این ناحیه می پردازیم :

  • نُه (۹) سَل :

نشانی : شهرستان شفت – بخش مرکزی – دهستان جیرده – آبادی گیلده

مساحت تقریبی : سی و چهار هکتار

فاصله زمینی تقریبی تا شهر رشت : هفده کیلومتر

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

  • رُژِ گیل :

نشانی : شهرستان شفت – بخش مرکزی – دهستان جیرده – آبادی کومسار

مساحت تقریبی : ده هکتار

فاصله زمینی تقریبی تا شهر رشت : بیست و دوکیلومتر

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

  • مادر :

نشانی : شهرستان شفت – بخش مرکزی – دهستان جیرده – آبادی مژدهه

مساحت تقریبی : سیزده هکتار

فاصله زمینی تقریبی تا شهر رشت : بیست و یک کیلومتر

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

  • باز قَل :

نشانی : شهرستان شفت – بخش مرکزی – دهستان جیرده – آبادی مژدهه

مساحت تقریبی : شش هکتار

فاصله زمینی تقریبی تا شهر رشت : بیست و یک کیلومتر

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

  • گیج سَل :

نشانی : شهرستان شفت – بخش مرکزی – دهستان جیرده – آبادی مژدهه

مساحت تقریبی : شش هکتار

فاصله زمینی تقریبی تا شهر رشت : بیست و دو کیلومتر

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

  • اَژدراک سَل :

نشانی : شهرستان شفت – بخش مرکزی – دهستان جیرده – آبادی چماچا

مساحت تقریبی : شش هکتار

فاصله زمینی تقریبی تا شهر رشت : شانزده کیلومتر

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

  • نورماس :

نشانی : شهرستان شفت – بخش مرکزی – دهستان جیرده – آبادی کلاچ خندان

مساحت تقریبی : سیزده هکتار

فاصله زمینی تقریبی تا شهر رشت : شانزده کیلومتر

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

  • خُرطوم سَل :

نشانی : شهرستان شفت – بخش مرکزی – دهستان جیرده – آبادی خُرطوم

مساحت تقریبی : نوزده هکتار

فاصله زمینی تقریبی تا شهر رشت : شانزده کیلومتر

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

ضمناً دو آبگیر بسیار زیبای دیگری هم در جنوب شهر رشت وجود دارد که در تقسیمات استانی ، در محدوده شهرستان رشت قرار گرفته است :

  • سقالکسار :

نشانی : شهرستان رشت – بخش مرکزی – دهستان لاکان – به سمت جیرده – آقا سید شریف – آبادی سقالکسار

مساحت تقریبی : سیزده هکتار

فاصله زمینی تقریبی تا شهر رشت : دوازده کیلومتر

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

  • فشتام سَل :

نشانی : شهرستان رشت – بخش سنگر – دهستان اسلام آباد – به سمت شهر صنعتی – جاده ی نیروگاه سیکل ترکیبی – آبادی فشتام

مساحت تقریبی : هجده هکتار

فاصله زمینی تقریبی تا شهر رشت : سیزده کیلومتر

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

 

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

آبگیرهای عمومی شهر رشت

دیدگاه خود را بنویسید

بلیط هواپیما