معرفی شهر صمصامی

صمصامی شهری در شهرستان کوهرنگ ، بخش دوآب صمصامی ، استان چهارمحال و بختیاری در ۴۰ کیلومتری شهر چلگرد مرکز شهر کوهرنگ  قرار دارد. مردم اين شهر در زمان جنگ تحميلی همراه و يار دولت جمهوری اسلامی بوده است.

معرفی شهر صمصامی

در حال حاضر صمصامی دارايی ۵۹۳۰ نفر جمعيت می باشد. شغل اکثر مردم کشاورزی و دامپروری به روش سنتی مي باشد.

دیدگاه خود را بنویسید