معرفی شهر مبارک آباد در استان فارس

نویسنده:

سمیرا هادی

در تاریخ:

مبارک آباد یکی از شهرهای شهرستان قیروکارزین در استان فارس است و از قدمت زیادی برخوردار میباشد .مبارک آباد که درجنوب استان فارس واقع شده به خاطر ارتفاع کم کوه ها دارای بارش باران اندک,زمستانی معتدل با تابستانی بسیارگرم دارد. در این شهر شغل اکثر مردم کشاورزی است وامرار معاش مردم منطقه ازطریق کشاورزی صورت می گیرد.

موقعیت جغرافیایی مبارک آباد

این شهر بین 53 درجه و 20 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و عرض 28 درجه و 24 دقیقه قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا حدود 700 متر است. این شهر از سمت مغرب به قیر و از سمت مشرق با جهرم همسایه است.این شهر در فاصله 225 کیلومتری از شهر شیراز قرار دارد و از شهرستان قیروکارزین 35 کیلومتر و از شهرستان جهرم حدود 45 کیلومتر فاصله دارد.

معرفی شهر مبارک آباد-استان فارس

چشمه ها وقنات ها

تنها دو چشمه تقريبا دائمي در منطقه وجود دارد كه به دليل آبدهی ناچيز بهره برداری نمی شوند،چشمه آبگرم در 12 كيلومتری بالا دست مبارك آباد دارای آبی كم (حدود 20 ليتر در ثانيه ) و كيفيت نامناسب (گوگردی ) بوده و پس از اندكی بهره برداری در صيفی جات با جهت شمالی- جنوبی مسيل اصلی را قطع نموده كه به عبارت ديگر به طور طبيعی تغذيه می شود.با ساختن حوضچه بر روی چشمه كه به صورت استخركوچكی درآمده است به صورت يك مكان تفريحی و آب درمانی جهت استفاده عموم درآمده است .

چشمه ديگر كه تنگ كلاك نام دارد در 10 كيلومتری بالا دست تپه آهويی دارای آبی متغير وكم بوده به طوريكه دبی و فاصله مشخصه تاثير اندكی در وضعيت منطقه رفع نياز آبی دارد حجم تخليه مجموع اين دو چشمه سالانه حدود 94/2 ميليون متر مكعب می باشد.

بررسی وضعیت کمی وکیفی منابع آب وتاثیر آن بروضعیت اجتماعی واقتصادی

بررسی وضعیت منابع آب ازلحاظ کمی وکیفی درمبارک آبادنشان می دهدکه درمحدوده موردمطالعه کشاورزی مهم ترین شغل اهالی را تشکیل داده است.

دشت باروس به دلیل استعداد مناسب برای پرورش مرکبات از سال های گذشته (بیش از 35سال پیش)مورد توجه ساکنان شهرهای اطراف وبه خصوص جهرم قرارگرفته وباهجوم اهالی این شهرهااقدام به احداث باغ درمقیاس وسیعی دراین منطقه گردیده است.به تدریج وبه دلیل استفاده ازآبیاری تحت فشاروامکان انتقال آب به ارتفاعات دامنه احداث باغ به حاشیه ارتفاعات گسترش پیدانمود،به گونه ای که درمدت کوتاهی وبارشد باغ ها ونیازروزافزون به تامین آب سطح سفره آب زیرزمینی این دشت شروع به پایین رفتن کرده ووضعیت بسیارنامطلوبی بربخش هایی ازاین منطقه حاکم گردید.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که یکی از دلایل مهم کاهش رشد ویارشدمنفی جمعیت بخصوص درمنطقه باروس،افت زیاد سطح آب زیرزمینی درسال های اخیربه دلیل برداشت بی رویه ازمنابع آب زیرزمینی ازیک طرف وکاهش بارندگی بوده است .این موضوع باعث خشک شدن تعداد زیادی چاه وخشکیدن باغ های مرکبات دراین ناحیه شده به گونه ای که تعدادی ازاین باغ ها به حال خود رهاشده وغیر قابل استفاده مانده اند وتعداد زیادی ازساکنین که به عنوان گارگردرباغ های منطقه باروس مشغول به کار هستند باعوامل اقتصادی مانند بیکاری،کاهش درآمد خانواده و… مواجه خواهند شد.همین عوامل ازدلایل اصلی مهاجرت مردم منطقه شده است.

محصولات سفر

دیدگاه خود را بنویسید