کاروانسرای لاسجرد یکی از زیباترین یادگارهای گذشته‌ی ایران‌زمین است که در مسیر جاده مشهد به تهران قرارگرفته است.این اثر با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب، همواره یکی از پربازدیدترین بناهای تاریخی استان سمنان و شهرستان سرخه است.
کاروانسرای لاسجرد اثری برجای‌مانده از دوران شاه‌عباس اول صفوی است، دورانی که ایران یکی از قدرتمندترین حکومت‌های خود را داشت.این بنا از جاذبه های سمنان،در 16 فروردین سال 1377 به شماره ثبت 1995 در ردیف آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

کاروانسرای لاسجرد از زیباترین یادگارهای گذشته‌ی ایران‌زمین

معماری این کاروانسرا متعلق به دوره صفوی بوده که ویژگی طراحی این دوره، مفهومی منسجم و استفاده حداکثر از کمترین فضاها است. معماری در دوره صفویه کمی محتاطانه است، به این معنی که بیشتر با حجم‌های بزرگ و توده‌های بزرگ کارشده است و کمتر از خطوط پیچیده و طراحی‌های سردرگم استفاده کرده‌اند.در این دوران بیشتر از سطوح صاف و ساده استفاده‌شده است. طاق بندی این دور آن‌هم یکنواخت و تکرارشونده است.در ساخت گنبدها هم معماران آن دوران از دورهای تیموری و ایلخانی تبعیت کرده‌اند. کاروانسرا به شکل مستطیل ساخته‌شده و مصالح مورداستفاده در آن سنگ، ملات گچ، اجر، ساروج و برای پایه‌های ضلع خارجی هم از سنگ استفاده‌شده است. طول حیاط 36 متر و عرض آن‌هم 31.5 متر است.

کاروانسرای لاسجرد از زیباترین یادگارهای گذشته‌ی ایران‌زمین

کاروانسرا از نوع دو ایوانی همراه حیاطی بزرگ با 24 حجره در گرداگرد حیاط است. دو ایوان زیبای کاروانسرا، در ضلع شرقی و غربی بنا قرار دارند. ایوان شرقی بازسازی‌شده، ولی روی ایوان غربی هیچ‌گونه بازسازی انجام‌نشده است. ایوان‌ها، بلند و بزرگ ساخته‌شده‌اند و با درگاه کوتاه و پله به دالان‌های چهارگانه مرتبط می‌شوند، سقف ایوان‌ها به‌صورت طاق ضربی بزرگی توسعه داده‌شده است که نمایی به شکل مربع دارد. ایوان شرقی کمی بلندتر از ایوان غربی است و به‌وسیله دالانی به قسمت هشتی کاروانسرا مرتبط می‌شود.در دو طرف همین ایوان نیز 6 غرفه برای سکونت مسافران تدارک دیده‌شده است.کاروانسرا چهار ورودی در چهار طرف با طا‌ق‌های قوس‌دار دارد که به‌وسیله حیاط به دالان‌ها مرتبط می‌شوند. در روبه‌روی ورودی‌ها هم مکان‌هایی با 3.5 متر ارتفاع نسبت به سطح حیاط برای تخلیه بار ساخته‌شده است.

کاروانسرای لاسجرد از زیباترین یادگارهای گذشته‌ی ایران‌زمین

با توجه به در دسترس بودن این کاروانسرا در مسیر کریدور شرق به غرب ایران و زیارتی بودن این مسیر به‌واسطه وجود مشهد مقدس و حجم زیاد مسافرت‌های صورت گرفته در این مسیر و ترانزیتی بودن مسیر از کشورهای شرق آسیا به غرب و بالعکس، این بنای زیبا هرساله شاهد حضور هزاران گردشگر است.

منبع : shoaresal
نویسنده

یک نظر بنویسید