بقعه علامه شهرستانی کجاست؟

نویسنده:

سمیرا هادی

در تاریخ:

بقعه علامه شهرستانی از مزارات معتبر شهرستان درگز است که واقع در 20 کیلومتری غرب شهر درگز و 4 کیلومتری روستای حضرت سلطان است.

بقعه علامه شهرستانی کجاست؟

شخصیت مدفون در این بنا ابوالفتح محمد بن ابوالقاسم عبدالکریم بن ابوبکر احمد شهرستانی از علمای شافعی اشعری بوده که به سال 479 هجری در ناحیه ای به نام شهرستان متولد و در سال 548 هجری دارفانی را وداع گفته است. وی در علوم کلام و اصول ، تفسیر و حدیث و فلسفه و ادب از نامداران عصر خود به شمار می رفت و رسائل و کتب بسیاری از خود برجای نهاده است.

آرامگاه علامه شهرستانی مشتمل بر یک ایوان ، تالار انتهای ایوان، گنبدخانه یا بنای مرکزی چهارطاقی است که گنبدی کم خیز بر فراز آن قرار گرفته است ، اسلوب و ویژگی های معماری این آرامگاه القاء کننده بناهای عصر ایلخانی است.

این بنا از جاذبه های درگز، به شماره 2706 و در تاریخ 22/3/1379 به ثبت آثار ملّی و تاریخی رسیده است.

بقعه علامه شهرستانی کجاست؟

علامه شهرستانی کیست؟

ابوالفتح محمّد بن عبدالکریم شهرستانی، در شهرستان ازبلاد خراسان متولّد شد و در نیشابور به تحصیل پرداخت. این دانشمند و متکلم و عالم ادیان از محضر استادان بزرگ خراسان همچون ابوالمظفر خوافی، ابونصر قشیری، ابوالقاسم انصاری و ابوالحسن مدینی کسب فیض نمود و سپس به خوارزم و پس از چندی به عراق رفت و سه سال در بغداد زیست و پس از بازگشت به خراسان مدتی ملازم «مجدالدین ابوالقاسم علی نقیب» از سادات ترمذ بود و دو کتاب خود الملل و النحل والمصارعه را به نام وی تألیف کرد و سپس به خدمت سلطان سنجر پیوست. شهرستانی در اواخر عمر به زادگاه خود بازگشت و در همان جا نیز از دنیا رفت.

از آثار اومی توان به الملل والنحل، المصارعه، نهایه الاقدام، مفاتیح لاسرار، اسرار العباده و المبدأ والمعاد اشاره کرد.

محصولات سفر

دیدگاه خود را بنویسید