علت رنگ قرمز زیر همه ی کشتی ها چیست؟

نویسنده:

حسین یوسفی

در تاریخ:

اگر تا به حال تجربه سوار شدن به کشتی را داشته باشید، می دانید که همه کشتی ها ویژگی های منحصر به فرد خودشان را دارند و بعضی از آن ها دارای خط زیپ هستند یا دیوار های داخلی دارند. ویژگی های منحصر به فردشان تمام ناشدنی است.

علت رنگ قرمز زیر همه ی کشتی ها چیست؟

اگر چه یک ویژگی مشترک تقریباً در همه کشتی ها وجود دارد و آن هم رنگ قرمز می باشد. اکثر کشتی ها در قسمت زیرین خود دارای رنگ قرمز هستند. یعنی قسمتی که با آب برخورد می کند اما به نظرتان دلیل این وجه اشتراک چیست؟

 یک سنت قدیمی دریایی

علت رنگ قرمز زیر همه ی کشتی ها چیست؟

تا قرن نوزدهم کشتی ها از چوب ساخته می شدند. فقط در سال 1800 بود که کشتی های استیل و آهنی معرفی شدند و جایگزین کشتی های بخار شدند.

 کشتی های چوبی باید به گونه ای در برابر خورده شدن توسط کرم ها محافظت می شدند و همچنین احتمال خورده شدن چوب ها توسط جانوران دریایی نیز وجود داشت و بنابراین ملوانان در قسمت زیرین کشتی از مس استفاده کردند تا از کشتی محافظت کنند و سپس رنگ قرمز به زیر کشتی اضافه شد.

علت رنگ قرمز زیر همه ی کشتی ها چیست؟

با این لایه محافظتی، کشتی ها دیگر توسط موجودات زیر دریا خورده نمی شدند و هیچ موجود دریایی به سطح زیرین آن ها نمی چسبید زیرا هر چیزی که به ته کشتی می چسبید، باعث افزایش وزن آن حتی به مقدار بسیار کم می شد و سرعت کشتی را می گرفت و در نتیجه کشتی به سوخت بیشتری نیاز داشت که این اقدام باعث شد از همه این اتفاقات جلوگیری شود.

همچنین رنگ قرمز قسمت زیرین کشتی ها باعث می شود که ملوانان از دور بتوانند تعداد کشتی های موجود روی دریا را ببینند و شرایط را پیش بینی کنند.

محصولات سفر

دیدگاه خود را بنویسید