مسجد یادگارشاه شبستر بنایی تاریخی در مرکز شهر

نویسنده:

حسین یوسفی

در تاریخ:

در تسوج مسجد زيبای ديگری وجود دارد كه مسجد «يادگار شاه» ناميده می شود. اين مسجد در مركز شهر، نزديك به خيابان پهلوی واقع شده است.

درازای آن از خاور به باختر، نزديک بيست متر و پهنای آن در حدود 10 متر است. سه گنبد ضربی آجری دارد. گويی سه، چهارطاق يك نواخت را در كنار هم قرار داده اند.

مسجد یادگارشاه شبستر بنایی تاریخی در مرکز شهر

مسجد یادگارشاه در استان آذر بایجان شرقی، بخش تسوج، کوچه مقبره واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۳۰۴۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تاريخ بنای مسجد معلوم نيست. سالخوردگان تسوج می گويند كه يكی از شاهان صفوی هنگام جنگ با سلاطين عثمانی نذر كرده بود كه چون بر دشمن غلبه جويد مسجدی در تسوج بنا كند.

حاجتش برآيد و هنگام بازگشت اين مسجد را بنا كرد. نام مسجد يادگار شاه ماند ولی نام بانی فراموش شد. اكنون كتيبه و سنگ نبشته ای در دست نيست تا نام بانی معلوم شود. فقط شيوه بنا و مصالح ساختمانی به كار رفته، حكايت از قدمت مسجد دارد.

خواجه نشین‌های جنوبی هر یک ۴×۴ و خواجه نشین‌های شمالی هر سه ۴×۲ متر است. دو پنجره چوبی بزرگ مسجد را به سه قسمت تقسیم می‌کند. اکنون قسمت وسطی مفروش و مورد استفاده عموم قرار گرفته است. مسجد دو در دارد یکی از جانب شرق و دیگری از سوی غرب.

محصولات سفر

دیدگاه خود را بنویسید