گردنه زیبای الماس واقع در محور اسالم به خلخال یکی از زیباترین محورهای ارتباطی استان گیلان به اردبیل می باشد. دو طرف جاده مملو از درختان جوان و تنومند است.

گردنه الماس ، از زیباترین محورها ارتباطی استان گیلان به اردبیل

دامنه های سرسبز و گله های سفید گوسفندی که در دوردستها حرکت میکنند؛ چشم انداز ییلاق و کلبه های چوبی روستاییان و درختان بلند و انبوه که سایه شان جاده کوهستانی را گاهی تاریک میکند.

گردنه الماس ، از زیباترین محورها ارتباطی استان گیلان به اردبیل

گردنه الماس ، از زیباترین محورها ارتباطی استان گیلان به اردبیل

گردنه الماس ، از زیباترین محورها ارتباطی استان گیلان به اردبیل

 

منبع : seeiran
نویسنده

یک نظر بنویسید