معرفی شهر نصرآباد

معرفی شهر نصرآباد

نَصرآباد شهری است در استان خراسان رضوی در شرق ایران. این شهر در بخش نصرآباد شهرستان تربت جام قرار دارد.

جمعیت این شهردر سال ۱۳۸۵، برابر با ۷۰۰۵ نفر بوده‌است.

در رابطه با شهر نصرآباد آنطور از شواهد و قرائن پیداست و اطلاعات غیر رسمی بعضی از بزرگان هسته اولیه مردم منطقه ۷نفر بودند که از شهرستان تربت حیدریه به این منطقه ییلاقی مهاجرت کردند که ظاهراً یکنفر از آنها بنام نصیر بوده و این مکان ابتدا روستای نصیرآباد و بعدها به نصرآباد تغییر کرده است و بعد از آن یک گروه ۳۰ نفری معروف به نجفی که از اولاد علی بلوچ بودند اینها هم از تربت حیدریه به این مکان کوچ کرده و شغل اصلی آنان دامداری بود .سپس قبایل دیگری از جمله میرکیها از روستای لنگر محمود آباد که شغل اصلی آنان میراب و آبگیر بوده و قائنیها از شهرستان قائن و گروهی هم از روستای پترو جلگه زاوه تربت حیدریه به منطقه مهاجرت کردند . در مجموع این مکان از ابتدا تاکنون اساساً مهاجرپذیر بوده و قدمت آن به ۱۵۰ سال قبل بر می گردد .

رونق نصرآباد از زمان حفر قنات توسط حاج حسین ملک بود که کشاورزی در کنار دامداری فعال شد و همین امر باعث رشد اقتصادی و ازدیاد جمعیت و نفوس را شامل شد .

۹۸% مردم این بخش شیعه هستند و تنها ۲% از جمعیت بخش را سنی تشکیل داده است.

تنها معدن این شهر سنگ سیمان کوههای روستای زوادر و ابدال آباد می باشد. درنصرآباد تعداد ۴۲ رشته قنات و ۲۰۰ چاه عمیق ، ۵ چاه نیمه عمیق ، ۸ چشمه ، ۲ رودخانه دائمی موجود می باشد.

معرفی شهر نصرآباد

روستای قلعه شیر

دیدگاه خود را بنویسید

بلیط هواپیما