امامزاده علی اکبر(ع) از جاذبه های مذهبی استان سمنان

بقعه امام زاده علی اکبر (ع) از جاذبه های مذهبی ارادان،در جنوب آرادان و در قریه امامزاده علی اکبر واقع شده است، یکی از راههای دسترسی به این بقعه از سمت جاده گرمسار به آرادان است كه در سه راه روستای یاتری علیا وارد روستا شده و میدان دوم روستا به سمت راست میدان ادامه داده تا به قریه امامزاده علی اكبر برسیم،تاریخ این بقعه دقیقاً قید نشده است ولی بنا بر شواهد و قرائن، قدمت این بقعه به ۸۵۰ سال پیش بازمی گردد.

امامزاده علی اکبر(ع) از جاذبه های مذهبی استان سمنان

گنبد اصلی زیارتگاه در دوره ایلخانی ساخته شده و رواق های پیوست و هشتی ورودی آن مربوط به دوران قاجار است.بقعه و بارگاه با نمای آجری ساخته شده و فاقد تزئینات کاشی است.گنبد آن دو پوششی بوده و به شکل ششی ضلعی در قسمت تحتانی و استوانه ای در قسمت فوقانی دارد. این گنبد به سبک معماری سنتی ساخته شده است.حرم دارای ابعاد ۸*۹ ‏و دیوار داخل آن از زمین به ارتفاع ۵۰ سانتی متر سنگ کاری شده و بقیه تا زیر گنبد سفید کاری می باشد.از چهار جناح قسمت تحتانی گنبد مشرف‌ به حرم نورگیرهای گچی تعبیه ‌شده اند.در وسط حرم نیز ضریح چوبی مشبکی به طول ۲.۶ و عرض ۲.۲ بر روی قبر گچی قرار گرفته که نسبت به ساخت ضریح مطلا و تعویض آن، اقدام گردیده است.

امامزاده علی اکبر(ع) از جاذبه های مذهبی استان سمنان

صحن امامزاده دارای ابعاد ۶۴×۵۸ بوده و صحن حرم در سال ۶۸ با سنگ به صورت حصیری مفروش شده است.قسمت باقی مانده حرم امامزاده نیز اخیرا تسطیح و بخشی از آن به صورت گورستان عمومی درآمده است.در سمت راست هشتی نیز یک مسجد وجود دارد و در کنار آن‌ یک پله است که به پشت ‌بام مسجد مردانه متصل می گردد و در سمت چپ حیاط نیز مسجد زنانه قرار گرفته است.در وسط ایوان دو ستون آهنی کار گذاشته ‌شده است، در جلوی درب ورودی امامزاده فضای بزرگی وجود دارد که در طرفین آن تعدادی دکاکین ساخته‌ شده که در حال حاضر استفاده چندانی ندارد و فضایی از آن به‌ عنوان مسجد مورداستفاده قرار می‌ گیرد.در وسط آن درب نسبتاً بزرگی وجود دارد که محوطه را به صحن امامزاده ارتباط می ‌دهد، در مدخل آن هشتی جالبی به چشم می ‌خورد که مربوط به دوران قاجار است.مساحت عرصه امامزاده حدود ۳۳۰۰ متر مربع می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید