دره گزندر سرابی ، دره ای با صفا در شرق شهر تويسركان

نویسنده:

سمیرا هادی

در تاریخ:

دره گزندر و سرابی که از جاذبه های گردشگری تویسرکان می باشد ، در موقعیت جغرافیایی N343053 E483047 در استان همدان واقع است. اين دره با صفا در شرق شهر تويسركان و در ابتدای ورودی این شهر از سمت جوكار قرار گرفته است. و در ادامه شيب های تند قلل كلاه قاضی و شاه نشين بزرگ به سمت جنوب می باشد. اين دره با حدود 500 هكتار مساحت، به دليل فراوانی آب، و وجود خاك مناسب و نسبتا” عميق در دو دامنه خود استعداد با لائی در زراعت و باغداری دارد و به همين جهت تراس های دو سوی رود خانه عمدتا” به باغات گردو اختصاص دارد و درختان ديگری مانند سيب، زردآلو، گيلاس و آلبالو نيز وجود دارد. رود سرابی كه در ايمن دره جاری است از كوه كلاه قاضی سر چشمه می گيرد، و پس از پيمودن مسيری پر پيچ و خم وارد دره گزندر می شود.

دره گزندر سرابی ، دره ای با صفا در شرق شهر تويسركان

در اين مسير چشمه هائی نيز به آن متصل می گردد. آب اين رود در ادامه، از مجاورت كوه قلندر سياه، روستای شاه زيد و قلعه قاضی می گذرد و به قلقل رود می ريزد. در ارتفاعات مشرف به دره بقايای سنگرهای سپاهيان نادر شاه به شكل سنگ چينی ديده می شود، كه اهالی به آن “طر نادری” می گويند. اين سنگرها در جنگ با عثمانيها مورد استفاده توپخانه پياده نظام سپاه نادری بوده است. اين دره دارای مناظری زيبا و چشم نواز و آب و هوايی دلپذير است، كه از گذشته های دور از تفريحگاههاي مورد توجه اهالي بوده است. در ارتفاعات مشرف به دره، بقایای سنگرهای سپاهان نادرشاه به شکل سنگ‌چینی دیده می‌شود و اهالی آن را طر نادری می‌نامند. این سنگرها در جنگ با عثمانی‌ها مورد استفادهٔ پیاده نظام سپاه نادری بود. این سنگرها در جنگ با عثمانیها مورد استفاده توپخانه پیاده نظام سپاه نادری بوده است. این دره دارای مناظری زیبا و چشم نواز و آب و هوایی دلپذیر است، كه از گذشته های دور از تفریحگاههای مورد توجه اهالی بوده است. این دره دارای منظری زیبا و چشم‌نواز و آب‌و‌هوایی دلپذیر و از گذشته‌های دور از تفریحگاه‌های مورد توجه اهالی بوده‌است. این تنگه در حاشیه جاده ارتباطی تویسرکان به جوکار نرسیده به تویسرکان واقع است.

محصولات سفر

دیدگاه خود را بنویسید