کشور گرجستان

فانوس دریایی باتومی را می شناسید؟

ساخت این فانوس دریایی در باتومی اولین بار در سال 1863 میلادی، در زمان سلطه عثمانی ها بر آجارا شروع شد و به این ترتیب عثمانی ها اولین فانوس دریایی را نزدیک به قلعه ترکی و روی دماغه ای ساختند.