معرفی گور دخمه شمس‌آباد

یکی از جاهای دیدنی شهرستان هرسین در استان کرمانشاه گور دخمه شمس‌آباد میباشد. این گور دخمه به عرض دو و عمق ۷۵/۱ متر در نوزده کیلومتری گوردخمه های اسحاق ونددر کنار رودخانه گاماسیاب قرار دارد.

گوردخمه شمس آباد در شهرستان هرسین نیز همانند گوردخمه های اسحاق وند در همیمن شهرستان به صورت طاقچه است. و در اطراف آن قاب های تراشیده شده ای به چشم می خورد. ورودی آن به عرض ۱۰/۱ متر و ارتفاع دهانه آن هشتاد و پنج سانتیمتر است.

معرفی گور دخمه شمس‌آباد

ارتفاع کف گوردخمه تا بلندترین نقطه سقف ۲۰/۱ متر است. در گذشته این گوردخمه را به دوره ماد نسبت می دادند، ولی امروز آن را هخامنشی می خوانند.

دیدگاه خود را بنویسید

بلیط هواپیما